Сдружение “Център за правна защита”


Какво е Медиация?

Прочети повече

May, 27 2022 |

Италиански модел на медиация

Имайки предвид статистиката за рекордно много провеждани медиации в Италия, италианският опит се счи...
Прочети повече

April, 29 2022 |

Бързото производство по ГПК по трудови спорове

Кои са трудовите спорове, за които се прилага бързо производство?Такива са споровете относно: 1. тр...
Прочети повече

March, 25 2022 |

Медиацията съгласно Доклад на Генерална дирекция “Вътрешна политика” при Европейския парламент

  Основен документ в уредбата на медиацията на ниво Европейски съюз е доклада на Генерална дир...
Прочети повече

February, 25 2022 |

Специална закрила на труда на лицата с намалена трудоспособност

Лицата с намалена трудоспособност съгласно българския закон се ползват със специална закрила при упр...
Прочети повече

January, 28 2022 |

Онлайн медиация в България

От средата на 2020 г. към министерство на правосъдието функционира Централизиран електронен пор...
Прочети повече

August, 30 2019

Длъжен ли е работодателят да прекрати трудовия договор на работник, който се е пенсионирал?


Прочети повече
+ Всички въпроси

Нашата цел


Проект на сдружение
“Център за правна защита”

Прочети повече